Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 24.06.2017 r. w związku z organizacją Biegu Ulicznego w godz. od 800 do 1300 nastąpi zamknięcie ulic na trasie biegu. Na czas zamknięcia ulic ulegną zmianie trasy przejazdu autobusów:
1. Dla linii nr 1, 4, 10 rozpoczynających i kończących swoje kursy na Osiedlu Zasole przystankiem początkowym i końcowym będzie przystanek Dworzec PKP,
2. Dla linii kursujących od Dworca PKP przez Osiedle Zasole do Osiedla Stare Stawy trasa przejazdu będzie przebiegać ulicami: Wyzwolenia, Kolbego, Legionów, Zatorską, Jagiełły z pominięciem przystanków na Osiedlu Zasole w obu kierunkach,
3. Dla linii nr 3 trasy przejazdu będą przebiegały następująco: z Dworca PKP w kierunku Dworów ulicami: Powstańców Śląskich, Konarskiego, Dąbrowskiego do przystanku Dąbrowskiego Kościół i dalej swoją trasą,z Dworów do Dworca PKP od przystanku Dąbrowskiego Miasto ulicami: Dąbrowskiego, Konarskiego, Powstańców Śląskich do Dworca PKP,
4. Dla linii jadących w kierunku Brzeszcz trasa przejazdu od przystanku Dworzec PKP będzie przebiegać ulicami: Wyzwolenia, Kolbego, Legionów z pominięciem przystanków: MZK, OZNS, Szajny, Społem w obu kierunkach. Z chwilą otwarcia ulic autobusy powrócą na trasy sprzed zamknięcia.

Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z odbywającym się LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2017 w dniach od 23.06.2017 r. od  godz. 1000  do dnia 25.06.2017 r. do godz. 300 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Legionów na odcinku od ronda przy moście Piastowskim do ronda przy moście Jagiellońskim.
W związku z powyższym autobusy linii Nr 3 kursowały będą z pominięciem przystanków Orłowskiego /przystanek zastępczy – Os. Zasole Pętla/, Legionów /przystanek zastępczy – Stacja BP/ trasą objazdu:
- z Dworca PKP w kierunku Dworów ulicami: Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia, Obozową, Szarych Szeregów, Garbarską, Kilińskiego, Orląt Lwowskich, Konarskiego do przystanku Dąbrowskiego Kościół i dalej swoją trasą,
- z Dworów do Dworca PKP od przystanku Dąbrowskiego Miasto ulicami: Dąbrowskiego, Konarskiego, Orląt Lwowskich, Kilińskiego, Garbarską, Szarych Szeregów, Obozową, Więźniów Oświęcimia, Wyzwolenia, Powstańców Śląskich do Dworca PKP.
Ponadto w dniu 24.06.2017 r. w związku z organizacją Biegu Ulicznego
w godz. od 800 do 1300 nastąpi zmiana w/w tras przejazdu linii nr 3, które na czas zamknięcia ulic będą przebiegały następująco:
- z Dworca PKP w kierunku Dworów ulicami: Powstańców Śląskich, Konarskiego, Dąbrowskiego do przystanku Dąbrowskiego Kościół i dalej swoją trasą,
- z Dworów do Dworca PKP od przystanku Dąbrowskiego Miasto ulicami: Dąbrowskiego, Konarskiego, Powstańców Śląskich do Dworca PKP.

Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z organizowanym LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2017 w dniach 24 i 25.06.2017 r. uruchomione zostaną dodatkowe bezpłatne kursy autobusów MZK Oświęcim:

24.06.2017 r. ok. godz. 015 (30 minut po zakończeniu koncertu)
Z przystanku Stacja BP:
Linia Nr 27 do Jawiszowic Kółka,
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek Kościół, Libiąż Rondo powrót z Chełmka przez Gorzów,
Linia Nr 18 do Poręby Wielkiej ulicami: Dąbrowskiego, Słowackiego, Olszewskiego, Chemików, Porębską, Wadowicką, Tyszkiewicza do przystanku Poręba Wielka Pólka i dalej przez Łazy, Grojec do Oświęcimia.

25.06.2017 r. ok. godz. 040 (30 minut po zakończeniu koncertu)
Z przystanku Stacja BP:
Linia Nr 27 do Jawiszowic Kółka,
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek Kościół, Libiąż Rondo powrót z Chełmka przez Gorzów,
Linia Nr 18 do Poręby Wielkiej ulicami: Dąbrowskiego, Słowackiego, Olszewskiego, Chemików, Porębską, Wadowicką, Tyszkiewicza do przystanku Poręba Wielka Pólka i dalej przez Łazy, Grojec do Oświęcimia.

 Dodatkowe bezpłatne kursy zostały uruchomione dzieki wsparciu Urzędu Miasta Oświęcim.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z planowaną na 12.06.2017 r. zmianą organizacji ruchu na czas zamknięcia ulicy Chemików na odcinku od al. Tysiąclecia do ulicy Zwycięstwa, obecny przystanek Zakłady Chemiczne zostanie przeniesiony na ulicę Chemików w rejonie przychodni Multimed.

W związku z powyższym zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów:

 1. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku Zakładów Chemicznych ulicami Słowackiego, Dąbrowskiego będą kursowały od przystanku Słowackiego II ulicami Słowackiego, al. Tysiąclecia (na której zlokalizowany będzie przystanek zastępczy) z pominięciem przystanków Słowackiego Kowal i Transchemia do przystanku na ul. Chemików po stronie lodowiska (za wyjątkiem linii realizowanych w kierunku Dworów) z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.
 2. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku Zakładów Chemicznych ul. Dąbrowskiego będą kursowały od przystanku Dąbrowskiego ul. Słowackiego, al. Tysiąclecia z pominięciem przystanku Transchemia do przystanku na ul. Chemików po stronie lodowiska (za wyjątkiem linii realizowanych w kierunku Dworów) z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.
 3. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku centrum miasta ulicami Dąbrowskiego i Słowackiego zostaną skierowane z ul. Chemików w al. Tysiąclecia (na której zlokalizowany będzie przystanek zastępczy) do ul. Słowackiego z pominięciem przystanków: Transchemia i Słowackiego Kowal.
 4. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku centrum miasta  ul. Dąbrowskiego zostaną skierowane z ul. Chemików w al. Tysiąclecia, ul. Słowackiego do ul. Dąbrowskiego z pominięciem przystanku Transchemia, z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.

Ponadto zostaną uruchomione dodatkowe przystanki zastępcze dla:

 • linii 1, 2, 3, 9, 23 jadących w kierunku Dworów na ul. wewnętrznej E (w pobliżu przychodni Multimed) oraz na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B,
 • linii 2, 3, 9, 23 jadących z Dworów w kierunku Dworca PKP na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B  oraz na ul. wewnętrznej E (w pobliżu przychodni Multimed),
 • linie 1 i 22 realizujące swoje kursy z Dworów będą kursowały od przystanku na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B do przystanku zastępczego na ul. Chemików (po stronie przychodni Multimed) i dalej zgodnie z trasami objazdu z pkt. 3 i 4.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z planowaną na 12.06.2017 r. zmianą organizacji ruchu na czas zamknięcia ulicy Chemików na odcinku od al. Tysiąclecia do ulicy Zwycięstwa, zmianie ulegnie trasa przejazdu linii nr 4:

 1. Autobusy realizujące obecnie kursy linii 4 w kierunku Zakładów Chemicznych kursowały będą od przystanku Oświęcim – Kruki II ulicami: Wiklinową, Norwida, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Słowackiego, al. Tysiąclecia do przystanku na ulicy Chemików po stronie lodowiska z pominięciem przystanku Oświęcim – Cichy Kącik.
 2. Autobusy realizujące obecnie kursy linii 4 w kierunku centrum miasta kursowały będą od przystanku zastępczego na ul. Chemików (po stronie przychodni Multimed) ulicami: al. Tysiąclecia, Słowackiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Norwida, Wiklinową do przystanku Oświęcim – Kruki II i dalej swoją trasą z pominięciem przystanku Oświęcim – Cichy Kącik.

  Na trasie przejazdu obowiązują wszystkie przystanki.