Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z brakiem możliwości przejazdu autobusu przez przebudowywany odcinek ul. Osiedlowej w Zaborzu od dnia 26.07.2017 r. od godz. 1300 wszystkie autobusy linii nr 20 będą realizowały swoje kursy z pominięciem przystanku Zaborze Domki Pętla.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 21.07.2017 r. zostanie przywrócony przejazd autobusów linii 32 przez ul. Krasińskiego w Chełmku.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z planowaną na 12.06.2017 r. zmianą organizacji ruchu na czas zamknięcia ulicy Chemików na odcinku od al. Tysiąclecia do ulicy Zwycięstwa, obecny przystanek Zakłady Chemiczne zostanie przeniesiony na ulicę Chemików w rejonie przychodni Multimed.

W związku z powyższym zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów:

 1. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku Zakładów Chemicznych ulicami Słowackiego, Dąbrowskiego będą kursowały od przystanku Słowackiego II ulicami Słowackiego, al. Tysiąclecia (na której zlokalizowany będzie przystanek zastępczy) z pominięciem przystanków Słowackiego Kowal i Transchemia do przystanku na ul. Chemików po stronie lodowiska (za wyjątkiem linii realizowanych w kierunku Dworów) z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.
 2. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku Zakładów Chemicznych ul. Dąbrowskiego będą kursowały od przystanku Dąbrowskiego ul. Słowackiego, al. Tysiąclecia z pominięciem przystanku Transchemia do przystanku na ul. Chemików po stronie lodowiska (za wyjątkiem linii realizowanych w kierunku Dworów) z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.
 3. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku centrum miasta ulicami Dąbrowskiego i Słowackiego zostaną skierowane z ul. Chemików w al. Tysiąclecia (na której zlokalizowany będzie przystanek zastępczy) do ul. Słowackiego z pominięciem przystanków: Transchemia i Słowackiego Kowal.
 4. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku centrum miasta  ul. Dąbrowskiego zostaną skierowane z ul. Chemików w al. Tysiąclecia, ul. Słowackiego do ul. Dąbrowskiego z pominięciem przystanku Transchemia, z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.

Ponadto zostaną uruchomione dodatkowe przystanki zastępcze dla:

 • linii 1, 2, 3, 9, 23 jadących w kierunku Dworów na ul. wewnętrznej E (w pobliżu przychodni Multimed) oraz na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B,
 • linii 2, 3, 9, 23 jadących z Dworów w kierunku Dworca PKP na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B  oraz na ul. wewnętrznej E (w pobliżu przychodni Multimed),
 • linie 1 i 22 realizujące swoje kursy z Dworów będą kursowały od przystanku na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B do przystanku zastępczego na ul. Chemików (po stronie przychodni Multimed) i dalej zgodnie z trasami objazdu z pkt. 3 i 4.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z planowaną na 12.06.2017 r. zmianą organizacji ruchu na czas zamknięcia ulicy Chemików na odcinku od al. Tysiąclecia do ulicy Zwycięstwa, zmianie ulegnie trasa przejazdu linii nr 4:

 1. Autobusy realizujące obecnie kursy linii 4 w kierunku Zakładów Chemicznych kursowały będą od przystanku Oświęcim – Kruki II ulicami: Wiklinową, Norwida, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Słowackiego, al. Tysiąclecia do przystanku na ulicy Chemików po stronie lodowiska z pominięciem przystanku Oświęcim – Cichy Kącik.
 2. Autobusy realizujące obecnie kursy linii 4 w kierunku centrum miasta kursowały będą od przystanku zastępczego na ul. Chemików (po stronie przychodni Multimed) ulicami: al. Tysiąclecia, Słowackiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego, Norwida, Wiklinową do przystanku Oświęcim – Kruki II i dalej swoją trasą z pominięciem przystanku Oświęcim – Cichy Kącik.

  Na trasie przejazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 12.06.2017 r. zostanie przywrócony ruch autobusów ulicami Sobieskiego, Wyspiańskiego, Słowackiego. W związku z powyższym autobusy linii obsługujące przystanki przy w/w ulicach powrócą na swoje trasy.
Ponadto w związku z zamknięciem ulicy Wróblewskiego wszystkie kursy realizowane od przystanku Słowackiego I ulicami Słowackiego, Wróblewskiego realizowane będą z pominięciem przystanku Słowackiego II.