Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z organizowanym LIFE FESTIVAL OŚWIĘCIM 2017 w dniach 24 i 25.06.2017 r. uruchomione zostaną dodatkowe bezpłatne kursy autobusów MZK Oświęcim:

24.06.2017 r. ok. godz. 015 (30 minut po zakończeniu koncertu)
Z przystanku Stacja BP:
Linia Nr 27 do Jawiszowic Kółka,
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek Kościół, Libiąż Rondo powrót z Chełmka przez Gorzów,
Linia Nr 18 do Poręby Wielkiej ulicami: Dąbrowskiego, Słowackiego, Olszewskiego, Chemików, Porębską, Wadowicką, Tyszkiewicza do przystanku Poręba Wielka Pólka i dalej przez Łazy, Grojec do Oświęcimia.

25.06.2017 r. ok. godz. 040 (30 minut po zakończeniu koncertu)
Z przystanku Stacja BP:
Linia Nr 27 do Jawiszowic Kółka,
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek Kościół, Libiąż Rondo powrót z Chełmka przez Gorzów,
Linia Nr 18 do Poręby Wielkiej ulicami: Dąbrowskiego, Słowackiego, Olszewskiego, Chemików, Porębską, Wadowicką, Tyszkiewicza do przystanku Poręba Wielka Pólka i dalej przez Łazy, Grojec do Oświęcimia.

 Dodatkowe bezpłatne kursy zostały uruchomione dzieki wsparciu Urzędu Miasta Oświęcim.