Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje Pasażerów, że w dniu 06.11.2017 r. godz. 8:30 planowana jest zmiana organizacji ruchu w związku z budową „Północnej Obwodnicy Oświęcimia” i związanej z tym przebudowy ul. Chemików w Oświęcimiu. W związku z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu oraz trwającym remontem ul. Dąbrowskiego zmianie ulegną trasy przejazdu i miejsca odjazdu autobusów MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu:

 1. Autobusy linii jadących w kierunku Dworów ulicą Dąbrowskiego skierowane zostaną z ul. Dąbrowskiego w ul. Zwycięstwa z pominięciem przejazdu przez al. Słowackiego, al. Tysiąclecia i ul. Chemików (z wyjątkiem kursu linii 27 w niedziele i święta o godz. 620 z Jawiszowic Kółka). Ponadto autobusy linii 3 jadące do przystanku Zakłady Chemiczne również zostaną skierowane ul. Dąbrowskiego do ul. Chemików z pominięciem przejazdu przez al. Słowackiego i al. Tysiąclecia
 2. Autobusy linii jadących w kierunku Dworów od al. Słowackiego skierowane zostaną z al. Słowackiego w ul. Dąbrowskiego i ul. Zwycięstwa z pominięciem przejazdu przez al. Tysiąclecia i ul. Chemików.
 3. Autobusy linii 18,20,42,43 dotychczas jadące ul. Chemików skierowane zostaną z al. Tysiąclecia w ul. Szustera, Olszewskiego i dalej swoimi trasami z pominięciem przystanków zlokalizowanych na ul. Chemików w obu kierunkach. Na al. Tysiąclecia w okolicy skrzyżowania z ul. Szustera zostaną uruchomione przystanki zastępcze dla linii: 18, 20, 42, 43. Ponadto kursy linii 20 w dni robocze o godz. 700, w soboty, niedzielę i święta o godz. 1525 oraz kurs linii 43 w dni robocze o godz. 2320 odjeżdżać będą z przystanku „9202 Zakłady Chemiczne” zlokalizowanego na ul. Chemików /po stronie lodowiska/.
 4. Likwidacji ulegną dotychczasowe przystanki zastępcze zlokalizowane pomiędzy przychodnią Multimed a biurowcem Synthos.
 5. Na ul. Chemików zostaną uruchomione przystanki zastępcze:
  •„9201 Zakłady Chemiczne” zlokalizowany po stronie przychodni Multimed – przystanek tylko do wysiadania dla autobusów kończących swoje kursy na ul. Chemików z wyjątkiem linii 3 i 4,
  •„9202 Zakłady Chemiczne” zlokalizowany po stronie lodowiska – przystanek przelotowy dla linii: 2, 9 oraz początkowy dla linii 2 rozpoczynających swój kurs z ul. Chemików oraz linii 20 i 43 wymienionych w pkt. 3,
  •„9207 Zakłady Chemiczne” zlokalizowany po stronie biurowca Synthos. Przystanek początkowy dla linii: 1, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 1/25,  1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 43/28 oraz przelotowy dla linii 2, 9 jadących w kierunku Dworów,
  •„9208 Zakłady Chemiczne” zlokalizowany po stronie krytej pływalni. Przystanek końcowy i początkowy dla linii 3 i 4 oraz przelotowy dla linii 1, 3, 22, 23, 1/24, 1/25, 1/27, 1/28 jadących z Dworów.
 6. Na ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z al. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Chemików ruch autobusów będzie odbywał się jednokierunkowo.

 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG LINII AUTOBUSOWYCH

Linia 1

 • realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego, al. Tysiąclecia, Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed (zostaną pominięte przystanki Kowal i Transchemia). Autobusy będą oczekiwały na odjazd na wyznaczonym pasie do oczekiwania na ul. Chemików po stronie przychodni Multimed.
 • realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, al. Tysiąclecia, al. Słowackiego i dalej swoją trasą (zostaną pominięte przystanki Kowal i Transchemia).
 • realizowana do przystanku Dwory Pętla będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego (Kowal), Dąbrowskiego (Transchemia), nowo wybudowane rondo na ul. Chemików, Zwycięstwa z pominięciem przystanku tymczasowego na al. Tysiąclecia i przystanku na ul. Chemików.
 • realizowana z przystanku Dwory Pętla będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B przez nowo wybudowane rondo i dalej ulicami: Chemików (przystanek po stronie pływalni), al. Tysiąclecia, al. Słowackiego i dalej swoją trasą (zostaną pominięte przystanki Transchemia i Kowal).

Linia 2

 • realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne  będzie kursowała następująco: od ulicy Olszewskiego ulicą Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.
 • realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne  będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej po stronie lodowiska ulicą Chemików, Olszewskiego i dalej swoją trasą.
 • realizowana do przystanku Dwory Pętla będzie kursowała następująco od ulicy Olszewskiego ulicami: Chemików (nowo wybudowana zatoka na Chemików po stronie biurowca Synthos) i dalej Chemików do nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B i swoją trasą do Dworów.
 • realizowana z Dworów  będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B przez nowo wybudowane rondo i dalej ulicami: Chemików (zatoka nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie lodowiska) i dalej swoją trasą.

Linia 3

 • realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne będzie kursowała następująco: od przystanku Dąbrowskiego ulicami Dąbrowskiego (Transchemia), nowo wybudowane rondo, Chemików do przystanku zastępczego na ul. Chemików po stronie pływalni.
 • realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne będzie oczekiwała na odjazd na pasie do oczekiwania na ul. Chemików  po stronie pływalni i z tego miejsca będzie zaczynała kurs do al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego i dalej swoją trasą.
 • realizowana do przystanku Dwory Pętla i Dwory Drugie będzie kursowała następująco: od przystanku Dąbrowskiego ulicami: Dąbrowskiego, (Transchemia), nowo wybudowane rondo Chemików do nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B i dalej w kierunku Dworów.
 • realizowana z Dworów będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B przez nowo wybudowane rondo i dalej ulicami: Chemików (przystanek po stronie pływalni), al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego i dalej swoją trasą.

Linia 4

 • w kierunku Zakładów Chemicznych będzie realizowana od przystanku Kruki II ulicami: Wiklinową, Norwida, Żeromskiego, Dąbrowskiego do nowo wybudowanego ronda i dalej ul. Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików po stronie pływalni.
 • z Zakładów Chemicznych będzie oczekiwała na odjazd na pasie do oczekiwania na ul. Chemików  po stronie pływalni i z tego miejsca będzie zaczynała kurs do al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego (Transchemia), Żeromskiego, Norwida, Wiklinową do przystanku Kruki II i dalej swoją trasą.

Linia 9 

 • obecnie realizowana do i z przystanku Dwory Pętla będzie kursowała następująco: od przystanku Technikum Chemiczne ulicami Olszewskiego, Chemików. Obowiązujące przystanki na Chemików to nowo wybudowane przystanki z zatokami.

Linia 16

 • obecnie realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne będzie kursowała następująco: od przystanku Technikum Chemiczne ulicami Olszewskiego, Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.
 • obecnie realizowana od przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Dąbrowskiego będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego i dalej swoją trasą.
 • obecnie realizowana od przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Chemików i Olszewskiego będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, Olszewskiego i dalej swoją trasą.

Linia 17

 • obecnie realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Olszewskiego będzie kończyła swój kurs na przystanku końcowym zlokalizowanym na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.
 • obecnie realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Dąbrowskiego będzie kursowała następująco: od przystanku Dąbrowskiego ulicami Dąbrowskiego, al. Słowackiego, al. Tysiąclecia, Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.
 • obecnie realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne przez przystanek Osiedle OCK będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, al. Tysiąclecia, al. Słowackiego i dalej swoją trasą.
 • obecnie realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Dąbrowskiego będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego i dalej swoją trasą.

Linia 18

 • będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego, al. Tysiąclecia, Szustera, Olszewskiego do ronda na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Chemików, Olszewskiego i dalej swoją trasą w obu  kierunkach z pominięciem przejazdu przez ulicę Chemików. Przy skrzyżowaniu al. Tysiąclecia z ul. Szustera zostaną wyznaczone przystanki zastępcze w obu kierunkach.

Linia 20

 • będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego, al. Tysiąclecia, Szustera, Olszewskiego do ronda na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Chemików, Olszewskiego i dalej swoją trasą w obu  kierunkach z pominięciem przejazdu przez ulicę Chemików. Przy skrzyżowaniu al. Tysiąclecia z ul. Szustera zostaną wyznaczone przystanki zastępcze w obu kierunkach.

Linia 23

 • realizowana do przystanku Dwory Drugie będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego (Kowal), Dąbrowskiego (Transchemia), nowo wybudowane rondo na ul. Chemików, Zwycięstwa z pominięciem przystanku tymczasowego na al. Tysiąclecia i przystanku na ul. Chemików.
 • realizowana z przystanku Dwory Drugie będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B przez nowo wybudowane rondo i dalej ulicami: Chemików (przystanek po stronie pływalni), al. Tysiąclecia, al. Słowackiego i dalej swoją trasą (zostaną pominięte przystanki Transchemia i Kowal).

Linie 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 32

 • obecnie realizowane ulicą Dąbrowskiego do przystanku Zakłady Chemiczne będą kursowały od przystanku Dąbrowskiego ulicami Dąbrowskiego, al. Słowackiego, al. Tysiąclecia do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.