Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 11.12.2017 r. w związku z zakończeniem prac na ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu zostanie zmieniona organizacja ruchu autobusów MZK Oświęcim.

W związku z powyższym:

  1. Wyłączone zostaną z obsługi wszystkie przystanki zastępcze na al. Tysiąclecia oraz przystanek zastępczy na ul. Chemików (po stronie pływalni).
  2. Przywrócone do obsługi zostaną przystanki „Słowackiego Kowal” i „Transchemia” w obu kierunkach.
  3. Autobusy jadące do i z Dworów kursowały będą ulicami: Dąbrowskiego, Zwycięstwa z pominięciem nowo wybudowanych przystanków przy ul. Chemików w obu kierunkach za wyjątkiem linii 2 i 9, których trasa przejazdu nie ulega zmianie.
  4. Autobusy linii dla których przystankiem końcowym był przystanek „Zakłady Chemiczne” będą kończyły swoje kursy na nowo wybudowanej zatoce przystankowej na ul. Chemików po stronie Lodowiska. Wyjątkiem będą autobusy linii dojeżdżających od ul. Olszewskiego, dla których przystankiem końcowym będzie „przystanek do wysiadania” zlokalizowany na ul. Chemików po stronie przychodni „Multimed”.
  5. Przystankiem początkowym dla wszystkich linii rozpoczynających swoje kursy na ul. Chemików będzie nowo wybudowany przystanek po stronie biurowca „Synthos” z wyjątkiem linii 2, 20, 43, które będą rozpoczynały swoje kursy z zatoki przystankowej na ul. Chemików po stronie Lodowiska.
  6. Autobusy linii 4 do momentu zakończenia prac na nowo wybudowanym rondzie przy ul. Koszykowej kursowały będą od przystanku „Kruki II” ulicami: Wiklinową, Norwida, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Chemików w obu kierunkach.