Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z Uchwałą Rady Miasta Oświęcim od dnia 23.04.2018 r. wprowadzone zostały ulgi w opłatach za przejazdy autobusami MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Szczegóły w wykazie ulg na stronie internetowej www.mzk.oswiecim.pl