Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z planowaną na 12.06.2017 r. zmianą organizacji ruchu na czas zamknięcia ulicy Chemików na odcinku od al. Tysiąclecia do ulicy Zwycięstwa, obecny przystanek Zakłady Chemiczne zostanie przeniesiony na ulicę Chemików w rejonie przychodni Multimed.

W związku z powyższym zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów:

  1. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku Zakładów Chemicznych ulicami Słowackiego, Dąbrowskiego będą kursowały od przystanku Słowackiego II ulicami Słowackiego, al. Tysiąclecia (na której zlokalizowany będzie przystanek zastępczy) z pominięciem przystanków Słowackiego Kowal i Transchemia do przystanku na ul. Chemików po stronie lodowiska (za wyjątkiem linii realizowanych w kierunku Dworów) z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.
  2. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku Zakładów Chemicznych ul. Dąbrowskiego będą kursowały od przystanku Dąbrowskiego ul. Słowackiego, al. Tysiąclecia z pominięciem przystanku Transchemia do przystanku na ul. Chemików po stronie lodowiska (za wyjątkiem linii realizowanych w kierunku Dworów) z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.
  3. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku centrum miasta ulicami Dąbrowskiego i Słowackiego zostaną skierowane z ul. Chemików w al. Tysiąclecia (na której zlokalizowany będzie przystanek zastępczy) do ul. Słowackiego z pominięciem przystanków: Transchemia i Słowackiego Kowal.
  4. Autobusy realizujące obecnie swoje kursy w kierunku centrum miasta  ul. Dąbrowskiego zostaną skierowane z ul. Chemików w al. Tysiąclecia, ul. Słowackiego do ul. Dąbrowskiego z pominięciem przystanku Transchemia, z obowiązującymi przystankami na trasie przejazdu.

Ponadto zostaną uruchomione dodatkowe przystanki zastępcze dla:

  • linii 1, 2, 3, 9, 23 jadących w kierunku Dworów na ul. wewnętrznej E (w pobliżu przychodni Multimed) oraz na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B,
  • linii 2, 3, 9, 23 jadących z Dworów w kierunku Dworca PKP na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B  oraz na ul. wewnętrznej E (w pobliżu przychodni Multimed),
  • linie 1 i 22 realizujące swoje kursy z Dworów będą kursowały od przystanku na nowo wybudowanym łączniku ul. Zwycięstwa z ul. wewnętrzną B do przystanku zastępczego na ul. Chemików (po stronie przychodni Multimed) i dalej zgodnie z trasami objazdu z pkt. 3 i 4.