Miejska Komunikacja Samochodowa w Oświęcimiu została utworzona przy MPGK w dniu 1 października 1957 roku. W styczniu 1962r. MKS została wydzielona z MPGK i utworzone zostało samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z siedzibą przy ulicy Topolowej 7, obecnie St. Leszczyńskiej 7.

Kolejna reorganizacja dotyczyła roku 1976, kiedy to w wyniku centralizacji dotychczasowe MPK w Oświęcimiu zostało połączone z MPK Bielsko - Biała w jedną całość pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Bielsko-Biała z Zakładem nr 2 w Oświęcimiu.

Od stycznia 1981r. ponownie Przedsiębiorstwo uzyskało samodzielność i wróciło do swej dawnej nazwy a jej organem założycielskim został Prezydent Miasta Oświęcimia. Z dniem l czerwca 1991 roku MPK zostało przekształcone w zakład budżetowy.

Z dniem 31.12.2008 Zakład budżetowy został przekształcony w jednoosobową spółkę Gminy Miasto Oświęcim pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu.

O rozwoju przedsiębiorstwa i rozmiarze świadczonych usług mówią liczby z drugiej połowy lat 80-tych kiedy to przedsiębiorstwo posiadało 136 autobusów, wykonywało 6,5 mln km, zatrudniając prawie 500 pracowników i obsługiwało rejon Oświęcimia, Brzeszcz, Bierunia, Spytkowic, Wilamowic, Kęt, Andrychowa i Porąbki przewożąc prawie 43 mln pasażerów rocznie (obecnie około 3,5 mln). Duży udział miały w tym przewozy zamknięte dla między innymi takich firm jak WSW Andrychów, kopalnie Piast i Czeczot, FSM, ZCHO Oświęcim, KBO Oświęcim, które przyniosły zysk dla naszego przedsiębiorstwa.

Obecnie zakład wykonuje swoje usługi w ramach Porozumienia Międzygminnego zawartego 07.11.2014 r. pomiędzy miastem Oświęcim a gminami:

  1. Gminą Oświęcim
  2. Gminą Chełmek
  3. Gminą Brzeszcze
  4. Gminą Libiąż

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Miasto Oświęcim prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, oraz gminy Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec.

Obecne zakład zatrudnia 140 osoby, Autobusy MZK Oświęcim wykonują rocznie około 2,4 mln km. Liczba autobusów to 48.

Free Joomla Lightbox Gallery