Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał pierwszą transzę 5 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Tytuł projektu:

„Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów”

fundusz:                                             Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:                                             Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

działanie:                                            4.5. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

poddziałanie:                                                 4.5.2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR

dziedzina:                                          transport

wartość projektu:                               25 953 000.00 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 935 000.00 zł

 

Planowana realizacja projektu została podzielona na 5 transz:

-        I transza:         2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m                                                                     - maj 2018 rok,

-        II transza:        2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m                                                                     - sierpień 2018 rok,

-        III transza:       1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe)                                                   - listopad 2018 rok,

-        „Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy”                                                                                                                   - grudzień 2018 rok,

-        IV transza:      1 autobus o długości 7,36 m, 1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe)   - styczeń 2019 rok,

-        V transza:       3 autobusy o długości 12 m (hybrydowe)                                                                                                   - maj 2019 r.

 

 

 


 

 

 

Nazwa projektu: "Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu"
Projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2: Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat A: Transport miejski.

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 sierpnia 2010r.

Całkowity koszt projektu: 8 125 095,50 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 623 465,00 PLN

Okres realizacji: 2010 - 2012

Charakterystyka projektu: W ramach niniejszego projektu zostanie zakupionych 9 sztuk autobusów niskopodłogowych:

  • 5 sztuk większych klasy MIDI,
  • 4 sztuki mniejszych klasy MINI.

Dostawa autobusów planowana jest w 2011 roku w czterech transzach:

  • I transza: 2 autobusy MIDI, 1 autobus MINI,
  • II transza: 1 autobus MIDI, 1 autobus MINI,
  • III transza: 2 autobusy MIDI,
  • IV transza: 2 autobusy MINI.

Jeden autobus klasy MIDI oraz jeden autobus klasy MINI będą posiadać dodatkowo bramki do liczenia potoków pasażerskich. Autobusy będą wyposażone w monitoring oraz klimatyzację całego pojazdu.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał w dniu 19.04.2011r. pierwszą dostawę 3 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W dniu 5.07.2011r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał drugą dostawę 2 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jeden autobus MIDI oraz jeden autobus MINI.

W dniu 21.09.2011r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał trzecią dostawę 2 sztuk autobusów MIDI Solaris Urbino 10, współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.