A+ A-

OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE BILETY MZK OŚWIĘCIM

(Podstawa prawna: Uchwała Nr XIV/259/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.11.2019 r.)

Obowiązuje od 01.01.2020 r.

I. Bilet jednorazowy - w granicach administracyjnych gmin Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Teren jednej gminy 3,00 zł 1,90 zł 1,50 zł -
2. Teren dwóch sąsiadujących gmin* 3,40 zł 2,20 zł 1,70 zł -
3. Teren trzech sąsiadujących gmin* 4,40 zł 2,80 zł 2,20 zł -
4. Teren czterech sąsiadujących gmin** 5,40 zł 3,40 zł 2,70 zł -
II. Bilet czasowy - w granicach administracyjnych gminy, na terenie której został skasowany bilet Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny 60 minut od chwili skasowania 4,00 zł 2,50 zł 2,00 zł -
2. Ważny 120 minut od chwili skasowania 6,00 zł 3,80 zł 3,00 zł -
3. Jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby 11,00 zł 7,00 zł 5,50 zł -
III. Bilet przesiadkowy - niedostępny u kierowcy Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Teren dwóch sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 40 min od pierwszego skasowania 4,40 zł 2,80 zł 2,20 zł -
2. Teren trzech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 50 min od pierwszego skasowania 5,00 zł 3,20 zł 2,50 zł -
3. Teren czterech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 60 min od pierwszego skasowania 6,00 zł 3,80 zł 3,00 zł -
IV. Bilet okresowy - ważny 7 dni od daty początku ważności Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 29,00 zł 18,00 zł 14,50 zł TG1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 35,00 zł 22,00 zł 17,50 zł TG2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 40,00 zł 25,00 zł 20,00 zł TG3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin i więcej** 46,00 zł 29,00 zł 23,00 zł TG4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 51,00 zł 32,00 zł 25,50 zł TS
V. Bilet okresowy - ważny jeden miesiąc od daty początku ważności Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 95,00 zł 48,00 zł 47,50 zł G1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 110,00 zł 56,00 zł 55,00 zł G2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 126,00 zł 70,00 zł 63,00 zł G3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin** 137,00 zł 74,00 zł 68,50 zł G4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 148,00 zł 80,00 zł 74,00 zł GS
6. Bilety okresowe o których mowa w pkt V w jedną stronę 50% ceny danego biletu      
VI. Bilet Park & Ride - jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na wszystkich liniach (możliwość zakupu tylko w systemie obsługującym parking) 8,00 zł      
VII. Opłata za przewóz bagażu lub psa Odpowiada jednorazowej opłacie za przejazd jednej osoby na danej linii      

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

* - na wybranym kierunku przejazdu,

** - na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii nr 22, gdzie obowiązuje bilet jednorazowy na terenie trzech sąsiadujących gmin, TG3 oraz G3.

W cenach biletów określonych w pkt I. ppkt 2-4, pkt IV. ppkt 2-4 oraz pkt V. ppkt 2-4 dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.