A+ A-

OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE BILETY MZK OŚWIĘCIM

(Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVII/758/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.03.2022 r.)

Obowiązuje od 01.05.2022 r.

I. Bilet jednorazowy - w granicach administracyjnych gmin Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Teren jednej gminy 3,60 zł 2,30 zł 1,80 zł -
2. Teren dwóch sąsiadujących gmin* 4,20 zł 2,70 zł 2,10 zł -
3. Teren trzech sąsiadujących gmin* 5,20 zł 3,30 zł 2,60 zł -
4. Teren czterech sąsiadujących gmin** 6,40 zł 4,00 zł 3,20 zł -
II. Bilet czasowy - w granicach administracyjnych gminy, na terenie której został skasowany bilet Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny 60 minut od chwili skasowania 4,80 zł 3,00 zł 2,40 zł -
2. Ważny 120 minut od chwili skasowania 7,20 zł 4,60 zł 3,60 zł -
3. Jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby 13,20 zł 8,40 zł 6,60 zł -
III. Bilet przesiadkowy - niedostępny u kierowcy Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Teren dwóch sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 40 min od pierwszego skasowania 5,40 zł 3,40 zł 2,70 zł -
2. Teren trzech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 50 min od pierwszego skasowania 6,00 zł 3,80 zł 3,00 zł -
3. Teren czterech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 60 min od pierwszego skasowania 7,20 zł 4,60 zł 3,60 zł -
IV. Bilet okresowy - ważny 7 dni od daty początku ważności Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 34,80 zł 21,60 zł 17,40 zł TG1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 42,00 zł 26,40 zł 21,00 zł TG2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 48,00 zł 30,00 zł 24,00 zł TG3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin i więcej** 55,20 zł 34,80 zł 27,60 zł TG4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 61,20 zł 38,40 zł 30,60 zł TS
V. Bilet okresowy - ważny jeden miesiąc od daty początku ważności Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 111,20 zł 56,20 zł 55,60 zł G1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 127,60 zł 65,00 zł 63,80 zł G2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 147,40 zł 81,90 zł 73,70 zł G3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin** 157,60 zł 85,10 zł 78,80 zł G4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 173,20 zł 93,60 zł 86,60 zł GS
6. Bilety okresowe o których mowa w pkt V w jedną stronę 50% ceny danego biletu      
VI. Bilet Park & Ride - jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na wszystkich liniach (możliwość zakupu tylko w systemie obsługującym parking) 8,00 zł      
VII. Opłata za przewóz bagażu lub psa Odpowiada jednorazowej opłacie za przejazd jednej osoby na danej linii      

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

* - na wybranym kierunku przejazdu,

** - na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii nr 22, gdzie obowiązuje bilet jednorazowy na terenie trzech sąsiadujących gmin, TG3 oraz G3.

W cenach biletów określonych w pkt I. ppkt 2-4, pkt IV. ppkt 2-4 oraz pkt V. ppkt 2-4 dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.