Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Wstęp deklaracji.
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o. o. w Oświęcimiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej https://mzk.oswiecim.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej https://mzk.oswiecim.pl 


Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o. o. w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. St. Leszczyńskiej 7

tel. 33 843 17 40
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej podmiotu: https://mzk.oswiecim.pl
Data sporządzenia aktualizacji:2020-02-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15
Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15 Strona informacyjna https://mzk.oswiecim.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o. o. w Oświęcimiu,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o. o. w Oświęcimiu 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany zewnętrzny podmiot.

Ułatwienia na stronie informacyjnej https://mzk.oswiecim.pl

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Lidia Kaźnica
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 33 843 17 40

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
Siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o. o. w Oświęcimiu nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
W zakresie dostępności architektonicznej zapewniamy :

 1. na terenie zajezdni wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych,
 2. możliwość obsługi osób na wózku inwalidzkim na dyspozytorni i kasie MZK,
 3. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w Miejskim Zakładzie Komunikacji spółka z o.o.
 4. 33 autobusy niskopodłogowe (cały tabor 45 autobusów),
 5. 33 autobusy wyposażone w ręcznie rozkładaną rampę najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych,
 6. wydzielone miejsce do zamocowania wózka inwalidzkiego za pomocą pasa bezwładnościowego z możliwością zasygnalizowania kierowcy o zamiarze opuszczenia autobusu,
 7. 20 autobusów z przyciskami „na żądanie” z oznaczeniami w języku Braille’a,
 8. 45 autobusów z urządzeniami głośnomówiącymi (wewnętrzne, zewnętrzne) zapowiadające przystanki.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
zapewnienie komunikacji z Miejskim Zakładem Komunikacji spółka z o. o. w Oświęcimiu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika Zakładu o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową w holu głównym przy wejściu do budynku.