A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 24.08.2021 r. w związku z planowanym zamknięciem ulic Sobieskiego i Wyspiańskiego w Oświęcimiu przystanki Sobieskiego i Słowackiego I nie będą obsługiwane. W związku z powyższym nastąpią zmiany tras przejazdu autobusów: 

Linia 0
- od przystanku Szkoła Nr 2 do przystanku Słowackiego II kursy będą realizowane z pominięciem przystanków Sobieskiego i Słowackiego I,

Linia 1
- od przystanku Osiedle OCK do przystanku Słowackiego II kursy będą realizowane z pominięciem przystanków Sobieskiego i Słowackiego I,

Linia 8
- od przystanku Osiedle OCK do przystanku Słowackiego II kursy będą realizowane z pominięciem przystanków Sobieskiego i Słowackiego I. Przystanek Słowackiego II będzie przystankiem końcowym i początkowym dla tej linii,

Linia 10
- od przystanku Osiedle OCK do przystanku Szkoła Nr 2 kursy będą realizowane z pominięciem przystanków Sobieskiego i Słowackiego I,

Linia 16
- kursy realizowane będą z pominięciem przejazdu przez przystanki Sobieskiego, Słowackiego I. Kursy realizowane trasą Nojego - Szkoła Nr 2 - Sobieskiego - Słowackiego I - Szkoła Nr 2 - Królowej Jadwigi od przystanku Nojego skierowane zostaną bezpośrednio do przystanku Królowej Jadwigi.

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 18.08.2021 r. (środa) kasa przy MZK Oświęcim będzie czynna wyjątkowo w godzinach od 7:00 do 11:00. 

 

Szanowni Państwo,
na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury firma EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeprowadza badanie na potrzeby opracowania ekspertyzy w odniesieniu do Działania 6. Programu Dostępności Plus – Dostępny transport zbiorowy w zakresie następujących pojazdów: autobusy miejskie z uwzględnieniem trolejbusów, autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej (wykonujące regularny przewóz osób), tramwaje.
Badaniu poddawani są przede wszystkim użytkownicy pojazdów komunikacji zbiorowej.
W związku z tym, zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej 10-minutowej ankiety internetowej, która dostępna jest pod linkiem:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/72277?newtest=Y&lang=pl

Wobec powyższego, serdecznie prosimy o skopiowanie linku do przeglądarki internetowej oraz uzupełnienie do 7 lipca 2021 r.
Chcielibyśmy nadmienić, że wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości identyfikacji respondenta. Z wyrazami szacunku,

Zespół Badawczy EU-CONSULT sp. z o.o.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 26.04.2021 r. planowana jest przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Babicach. W związku z powyższym autobusy linii 46 do i z przystanku Bieruń Zabrzeg kursowały będą trasą objazdu od przystanku Błonie ulicami: Nideckiego, Konopnickiej, Śląską do przystanku Babice ul. Śląska I w obu kierunkach z pominięciem przejazdu przez ul. Grunwaldzką.