A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 01.12.2021 r. w związku z likwidacją przystanku zlokalizowanego na pętli przy ul. Leszczyńskiej w Oświęcimiu zmianie ulegnie trasa przejazdu autobusów obecnie realizujących kursy do w/w przystanku. Od przystanku  „OZNS” będzie przebiegała ulicami: Leszczyńskiej, Szajny, Kolbego, Legionów, Leszczyńskiej do przystanku „Społem” (1331), który będzie przystankiem końcowym. Na trasie będą obowiązywały wszystkie oznaczone przystanki. Wyjątkiem będzie kurs linii 16 o godz. 4:30 w dni robocze z przystanku Łazy Pętla, który po przejechaniu przystanku „OZNS” będzie kończył swój bieg na przystanku „Społem” (1332).
Ponadto dla kursów obecnie rozpoczynających swój bieg z likwidowanego przystanku przystankiem początkowym będzie przystanek „Społem” (1331).