Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 24.09.2022 r. w godz. od 6:30 do 16:00 planowane jest zamknięcie odcinka ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej. W związku z powyższym kursy linii 18 z Oświęcimia do Poręby Wielkiej realizowane będą trasą objazdu od przystanku Poręba Wielka Remiza ulicami: Wadowicką, Stawową, Lanckorona do przystanku Łazy Pętla z pominięciem przystanków Poręba Wielka Cmentarz i Poręba Wielka Zalesie.
Kursy powrotne do Oświęcimia realizowane będą z przystanku Łazy Pętla ulicami: Lanckorona, Stawową, Wadowicką z pominięciem przystanków Poręba Wielka Zalesie i Poręba Wielka Cmentarz.