Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniach 23.10.2023 r. i 24.10.2023 r. w godz. od 8:00 do 17:00 planowane jest zamknięcie odcinka ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej. W związku z powyższym w w/w godzinach wszystkie kursy linii 18 z Oświęcimia do Poręby Wielkiej Granicy realizowane będą trasą objazdu od przystanku Poręba Wielka Remiza ulicami: Tyszkiewicza, Kmiecką, Wadowicką, Stawową, Lanckorona do przystanku Łazy Pętla z pominięciem przystanku Poręba Wielka Zalesie. Kursy powrotne do Oświęcimia realizowane będą z przystanku Łazy Pętla ulicami: Lanckorona, Stawową, Wadowicką, Kmiecką, Tyszkiewicza do przystanku Poręba Wielka Remiza i dalej swoją trasą z pominięciem przystanku Poręba Wielka Zalesie.