Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z trwającymi pracami drogowymi na ul. Szpitalnej oraz planowanym zamknięciem ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu od dnia 07.11.2023 r. na czas prowadzonych prac przystanki zlokalizowane w ciągu remontowanych ulic nie będą obsługiwane. W związku z powyższym zmienią się trasy przejazdu autobusów linii: 2, 8, 12:
- trasa przejazdu linii 2 realizowana będzie od przystanku Cichy Kącik ulicami: Koszykową, Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego i dalej swoją trasą z pomięciem przystanków: Kruki II, Kruki I, Szpitalna Osiedle.
- trasa przejazdu linii 12 realizowana będzie od przystanku Dąbrowskiego Szpital ulicami: Dąbrowskiego, Paderewskiego, Koszykową do przystanku Cichy Kącik i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków: Szpitalna Osiedle, Szpitalna, Kruki I, Kruki II.
- trasa przejazdu linii 8 realizowana będzie ul. Dąbrowskiego, Śniadeckiego w obu kierunkach z pominięciem przystanków: Szpital I, Bakutil, Szpitalna, Szpitalna Osiedle.
Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki MZK Oświęcim.