Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejska Komunikacja Samochodowa w Oświęcimiu została utworzona przy MPGK w dniu 1 października 1957 roku. W styczniu 1962r. MKS została wydzielona z MPGK i utworzone zostało samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z siedzibą przy ulicy Topolowej 7, obecnie St. Leszczyńskiej 7.

Kolejna reorganizacja dotyczyła roku 1976, kiedy to w wyniku centralizacji dotychczasowe MPK w Oświęcimiu zostało połączone z MPK Bielsko - Biała w jedną całość pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Bielsko-Biała z Zakładem nr 2 w Oświęcimiu.

Od stycznia 1981r. ponownie Przedsiębiorstwo uzyskało samodzielność i wróciło do swej dawnej nazwy a jej organem założycielskim został Prezydent Miasta Oświęcimia. Z dniem l czerwca 1991 roku MPK zostało przekształcone w zakład budżetowy.

Z dniem 31.12.2008 Zakład budżetowy został przekształcony w jednoosobową spółkę Gminy Miasto Oświęcim pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu.

O rozwoju przedsiębiorstwa i rozmiarze świadczonych usług mówią liczby z drugiej połowy lat 80-tych kiedy to przedsiębiorstwo posiadało 136 autobusów, wykonywało 6,5 mln km, zatrudniając prawie 500 pracowników i obsługiwało rejon Oświęcimia, Brzeszcz, Bierunia, Spytkowic, Wilamowic, Kęt, Andrychowa i Porąbki przewożąc prawie 43 mln pasażerów rocznie (obecnie około 3,5 mln). Duży udział miały w tym przewozy zamknięte dla między innymi takich firm jak WSW Andrychów, kopalnie Piast i Czeczot, FSM, ZCHO Oświęcim, KBO Oświęcim, które przyniosły zysk dla naszego przedsiębiorstwa.

Obecnie zakład wykonuje swoje usługi w ramach Porozumienia Międzygminnego NR OR-o.031.2.2018.VIII  z dnia 01.03.2018 r. zawartego pomiędzy Miastem Oświęcim a gminami:

1. Gminą Oświęcim
2. Gminą Chełmek
3. Gminą Brzeszcze
4. Gminą Libiąż
5. Gminą Miedźna


Przedmiotem Porozumienia Międzygminnego jest powierzenie Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola.

Obecne zakład zatrudnia około 110 osób, Autobusy MZK Oświęcim wykonują rocznie około 2 mln km. Liczba autobusów to 44.

Free Joomla Lightbox Gallery