W czwartek, punktualnie w południe na oświęcimskie ulice wyjechał autobus Świętego Mikołaja. Świąteczny autobus linii nr 3 jeździł na trasie Oświęcim – Dwory.Już na dworcu PKP do autobusu wsiadł Święty Mikołaj na którego w środku czekał diabeł wraz z aniołem.

 


Wszyscy pasażerowie otrzymali upominki, były to pierniczki, cukierki a także rózgi. Pasażerom wręczano również ulotki z zaproszeniem na Jarmark Świąteczny, który już w najbliższy weekend odbędzie się na oświęcimskim Rynku.

 


W autobusie było głośno i kolorowo. W świąteczny klimat pasażerów wprowadziła świąteczna muzyka oraz świąteczne dekoracje.

 


-Pasażerom bardzo podobała się nasza inicjatywa. Widać to było po uśmiechach na twarzy. Poza śpiewaniem świątecznych utworów pojawiły się nawet tańce – podsumowuje wydarzenie Bożena Fraś, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu. -Standardem były zdjęcia ze Świętym Mikołajem, diabłem i aniołem – dodaje Bożena Fraś.


Organizatorem autobusu Świętego Mikołaja był Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu przy współfinansowaniu Urzędu Miasta Oświęcim.

 

 

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 11.12.2017 r. w związku z zakończeniem prac na ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu zostanie zmieniona organizacja ruchu autobusów MZK Oświęcim.

W związku z powyższym:

 1. Wyłączone zostaną z obsługi wszystkie przystanki zastępcze na al. Tysiąclecia oraz przystanek zastępczy na ul. Chemików (po stronie pływalni).
 2. Przywrócone do obsługi zostaną przystanki „Słowackiego Kowal” i „Transchemia” w obu kierunkach.
 3. Autobusy jadące do i z Dworów kursowały będą ulicami: Dąbrowskiego, Zwycięstwa z pominięciem nowo wybudowanych przystanków przy ul. Chemików w obu kierunkach za wyjątkiem linii 2 i 9, których trasa przejazdu nie ulega zmianie.
 4. Autobusy linii dla których przystankiem końcowym był przystanek „Zakłady Chemiczne” będą kończyły swoje kursy na nowo wybudowanej zatoce przystankowej na ul. Chemików po stronie Lodowiska. Wyjątkiem będą autobusy linii dojeżdżających od ul. Olszewskiego, dla których przystankiem końcowym będzie „przystanek do wysiadania” zlokalizowany na ul. Chemików po stronie przychodni „Multimed”.
 5. Przystankiem początkowym dla wszystkich linii rozpoczynających swoje kursy na ul. Chemików będzie nowo wybudowany przystanek po stronie biurowca „Synthos” z wyjątkiem linii 2, 20, 43, które będą rozpoczynały swoje kursy z zatoki przystankowej na ul. Chemików po stronie Lodowiska.
 6. Autobusy linii 4 do momentu zakończenia prac na nowo wybudowanym rondzie przy ul. Koszykowej kursowały będą od przystanku „Kruki II” ulicami: Wiklinową, Norwida, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Chemików w obu kierunkach.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 01.12.2017 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 32 w dni robocze. Kurs linii 32 z przystanku Dąbrowskiego Miasto do Chełmka o godz. 1210 zostaje opóźniony na godz. 1225. Odjazd z przystanku Chełmek Pętla do Oświęcimia zostaje opóźniony z godz. 1300 na godz. 1315. Pozostałe odjazdy nie ulegają zmianie.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje Pasażerów, że w dniu 06.11.2017 r. godz. 8:30 planowana jest zmiana organizacji ruchu w związku z budową „Północnej Obwodnicy Oświęcimia” i związanej z tym przebudowy ul. Chemików w Oświęcimiu. W związku z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu oraz trwającym remontem ul. Dąbrowskiego zmianie ulegną trasy przejazdu i miejsca odjazdu autobusów MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu:

 1. Autobusy linii jadących w kierunku Dworów ulicą Dąbrowskiego skierowane zostaną z ul. Dąbrowskiego w ul. Zwycięstwa z pominięciem przejazdu przez al. Słowackiego, al. Tysiąclecia i ul. Chemików (z wyjątkiem kursu linii 27 w niedziele i święta o godz. 620 z Jawiszowic Kółka). Ponadto autobusy linii 3 jadące do przystanku Zakłady Chemiczne również zostaną skierowane ul. Dąbrowskiego do ul. Chemików z pominięciem przejazdu przez al. Słowackiego i al. Tysiąclecia
 2. Autobusy linii jadących w kierunku Dworów od al. Słowackiego skierowane zostaną z al. Słowackiego w ul. Dąbrowskiego i ul. Zwycięstwa z pominięciem przejazdu przez al. Tysiąclecia i ul. Chemików.
 3. Autobusy linii 18,20,42,43 dotychczas jadące ul. Chemików skierowane zostaną z al. Tysiąclecia w ul. Szustera, Olszewskiego i dalej swoimi trasami z pominięciem przystanków zlokalizowanych na ul. Chemików w obu kierunkach. Na al. Tysiąclecia w okolicy skrzyżowania z ul. Szustera zostaną uruchomione przystanki zastępcze dla linii: 18, 20, 42, 43. Ponadto kursy linii 20 w dni robocze o godz. 700, w soboty, niedzielę i święta o godz. 1525 oraz kurs linii 43 w dni robocze o godz. 2320 odjeżdżać będą z przystanku „9202 Zakłady Chemiczne” zlokalizowanego na ul. Chemików /po stronie lodowiska/.
 4. Likwidacji ulegną dotychczasowe przystanki zastępcze zlokalizowane pomiędzy przychodnią Multimed a biurowcem Synthos.
 5. Na ul. Chemików zostaną uruchomione przystanki zastępcze:
  •„9201 Zakłady Chemiczne” zlokalizowany po stronie przychodni Multimed – przystanek tylko do wysiadania dla autobusów kończących swoje kursy na ul. Chemików z wyjątkiem linii 3 i 4,
  •„9202 Zakłady Chemiczne” zlokalizowany po stronie lodowiska – przystanek przelotowy dla linii: 2, 9 oraz początkowy dla linii 2 rozpoczynających swój kurs z ul. Chemików oraz linii 20 i 43 wymienionych w pkt. 3,
  •„9207 Zakłady Chemiczne” zlokalizowany po stronie biurowca Synthos. Przystanek początkowy dla linii: 1, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 1/25,  1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 43/28 oraz przelotowy dla linii 2, 9 jadących w kierunku Dworów,
  •„9208 Zakłady Chemiczne” zlokalizowany po stronie krytej pływalni. Przystanek końcowy i początkowy dla linii 3 i 4 oraz przelotowy dla linii 1, 3, 22, 23, 1/24, 1/25, 1/27, 1/28 jadących z Dworów.
 6. Na ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z al. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Chemików ruch autobusów będzie odbywał się jednokierunkowo.

 

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG LINII AUTOBUSOWYCH

Linia 1

 • realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego, al. Tysiąclecia, Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed (zostaną pominięte przystanki Kowal i Transchemia). Autobusy będą oczekiwały na odjazd na wyznaczonym pasie do oczekiwania na ul. Chemików po stronie przychodni Multimed.
 • realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, al. Tysiąclecia, al. Słowackiego i dalej swoją trasą (zostaną pominięte przystanki Kowal i Transchemia).
 • realizowana do przystanku Dwory Pętla będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego (Kowal), Dąbrowskiego (Transchemia), nowo wybudowane rondo na ul. Chemików, Zwycięstwa z pominięciem przystanku tymczasowego na al. Tysiąclecia i przystanku na ul. Chemików.
 • realizowana z przystanku Dwory Pętla będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B przez nowo wybudowane rondo i dalej ulicami: Chemików (przystanek po stronie pływalni), al. Tysiąclecia, al. Słowackiego i dalej swoją trasą (zostaną pominięte przystanki Transchemia i Kowal).

Linia 2

 • realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne  będzie kursowała następująco: od ulicy Olszewskiego ulicą Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.
 • realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne  będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej po stronie lodowiska ulicą Chemików, Olszewskiego i dalej swoją trasą.
 • realizowana do przystanku Dwory Pętla będzie kursowała następująco od ulicy Olszewskiego ulicami: Chemików (nowo wybudowana zatoka na Chemików po stronie biurowca Synthos) i dalej Chemików do nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B i swoją trasą do Dworów.
 • realizowana z Dworów  będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B przez nowo wybudowane rondo i dalej ulicami: Chemików (zatoka nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie lodowiska) i dalej swoją trasą.

Linia 3

 • realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne będzie kursowała następująco: od przystanku Dąbrowskiego ulicami Dąbrowskiego (Transchemia), nowo wybudowane rondo, Chemików do przystanku zastępczego na ul. Chemików po stronie pływalni.
 • realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne będzie oczekiwała na odjazd na pasie do oczekiwania na ul. Chemików  po stronie pływalni i z tego miejsca będzie zaczynała kurs do al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego i dalej swoją trasą.
 • realizowana do przystanku Dwory Pętla i Dwory Drugie będzie kursowała następująco: od przystanku Dąbrowskiego ulicami: Dąbrowskiego, (Transchemia), nowo wybudowane rondo Chemików do nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B i dalej w kierunku Dworów.
 • realizowana z Dworów będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B przez nowo wybudowane rondo i dalej ulicami: Chemików (przystanek po stronie pływalni), al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego i dalej swoją trasą.

Linia 4

 • w kierunku Zakładów Chemicznych będzie realizowana od przystanku Kruki II ulicami: Wiklinową, Norwida, Żeromskiego, Dąbrowskiego do nowo wybudowanego ronda i dalej ul. Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików po stronie pływalni.
 • z Zakładów Chemicznych będzie oczekiwała na odjazd na pasie do oczekiwania na ul. Chemików  po stronie pływalni i z tego miejsca będzie zaczynała kurs do al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego (Transchemia), Żeromskiego, Norwida, Wiklinową do przystanku Kruki II i dalej swoją trasą.

Linia 9 

 • obecnie realizowana do i z przystanku Dwory Pętla będzie kursowała następująco: od przystanku Technikum Chemiczne ulicami Olszewskiego, Chemików. Obowiązujące przystanki na Chemików to nowo wybudowane przystanki z zatokami.

Linia 16

 • obecnie realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne będzie kursowała następująco: od przystanku Technikum Chemiczne ulicami Olszewskiego, Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.
 • obecnie realizowana od przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Dąbrowskiego będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego i dalej swoją trasą.
 • obecnie realizowana od przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Chemików i Olszewskiego będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, Olszewskiego i dalej swoją trasą.

Linia 17

 • obecnie realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Olszewskiego będzie kończyła swój kurs na przystanku końcowym zlokalizowanym na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.
 • obecnie realizowana do przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Dąbrowskiego będzie kursowała następująco: od przystanku Dąbrowskiego ulicami Dąbrowskiego, al. Słowackiego, al. Tysiąclecia, Chemików do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.
 • obecnie realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne przez przystanek Osiedle OCK będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, al. Tysiąclecia, al. Słowackiego i dalej swoją trasą.
 • obecnie realizowana z przystanku Zakłady Chemiczne ulicą Dąbrowskiego będzie rozpoczynała swój kurs z zatoki nowo wybudowanego przystanku na ul. Chemików po stronie biurowca Synthos i dalej ulicami: Chemików (nawrót na nowo wybudowanym rondzie), Chemików, al. Tysiąclecia, al. Słowackiego, Dąbrowskiego i dalej swoją trasą.

Linia 18

 • będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego, al. Tysiąclecia, Szustera, Olszewskiego do ronda na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Chemików, Olszewskiego i dalej swoją trasą w obu  kierunkach z pominięciem przejazdu przez ulicę Chemików. Przy skrzyżowaniu al. Tysiąclecia z ul. Szustera zostaną wyznaczone przystanki zastępcze w obu kierunkach.

Linia 20

 • będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego, al. Tysiąclecia, Szustera, Olszewskiego do ronda na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Chemików, Olszewskiego i dalej swoją trasą w obu  kierunkach z pominięciem przejazdu przez ulicę Chemików. Przy skrzyżowaniu al. Tysiąclecia z ul. Szustera zostaną wyznaczone przystanki zastępcze w obu kierunkach.

Linia 23

 • realizowana do przystanku Dwory Drugie będzie kursowała następująco: od przystanku Słowackiego II ulicami: al. Słowackiego (Kowal), Dąbrowskiego (Transchemia), nowo wybudowane rondo na ul. Chemików, Zwycięstwa z pominięciem przystanku tymczasowego na al. Tysiąclecia i przystanku na ul. Chemików.
 • realizowana z przystanku Dwory Drugie będzie kursowała następująco: od nowo wybudowanej zatoki przystankowej w rejonie ulicy B przez nowo wybudowane rondo i dalej ulicami: Chemików (przystanek po stronie pływalni), al. Tysiąclecia, al. Słowackiego i dalej swoją trasą (zostaną pominięte przystanki Transchemia i Kowal).

Linie 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 32

 • obecnie realizowane ulicą Dąbrowskiego do przystanku Zakłady Chemiczne będą kursowały od przystanku Dąbrowskiego ulicami Dąbrowskiego, al. Słowackiego, al. Tysiąclecia do przystanku końcowego zlokalizowanego na ulicy Chemików w rejonie przychodni Multimed.