Informujemy szanownych pasażerów, że dnia 19.10.2018 r. na trasy obsługiwane przez naszą spółkę wyjechał pierwszy autobus hybrydowy.

W związku z artykułem „Co się dzieje w tym MZK?”, który pojawił się w dodatku prasowym „Nad Sołą i Skawą, Tygodnik Małopolski” Gazety Krakowskiej, autorstwa Moniki Pawłowskiej, w dniu 19 października 2018 r., a dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w przetargu na zakup autobusów MZK niniejszym oświadczam, że na skutek niesprawdzonych i niewiarygodnych informacji przekazanych  przez członków Prawa i Sprawiedliwości, Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przetargu na dostawy autobusów organizowanego przez MZK w Oświęcimiu.

Jednocześnie wyjaśniam, że zasady zakupów inwestycyjnych, w tym autobusów, określają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  którą to spółka miejska jest obowiązana stosować. Wybór dostawcy autobusów został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. MZK otrzymał jedną ofertę na dostawy autobusów, od firmy Solaris Bus&Couch. Firma Autosan nie przystąpiła do przetargu. Odnosząc się do treści artykułu wyjaśniam, że żona Dyrektora Regionalnego ds. Sprzedaży Solaris Bus & Coach S.A. nie była członkiem Komisji przetargowej powołanej przez MZK na potrzeby realizacji zamówienia.

Pełna dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ, została udostępniona na stronie www.mzk.oswiecim.pl, zaś ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone również w Dzienniku Urzędowym UE. Wydatkowanie  środków publicznych, jakimi są fundusze unijne, podlega ścisłej kontroli Urzędu Marszałkowskiego, jako instytucji zarządzającej środkami unijnymi. Całe postępowanie przetargowe zostało szczegółowo skontrolowane przez Urząd Marszałkowski i nie stwierdzono żadnych uchybień w procedurze przetargu zgodnie z Pzp, ani też nie doszukano się jakichkolwiek zapisów SIWZ, które mogłyby ograniczać konkurencję wśród Wykonawców tj. wprowadzałyby rozwiązania charakterystyczne dla jednego z nich.


 


Prezes Zarządu
Bożena Fraś

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 18.10.2018 r. od godz. 13:00 do zakończenia prac drogowych zamknięta dla ruchu zostanie ul. Wojska Polskiego i Piłsudskiego w Chełmku.
W związku z powyższym przystanek Chełmek Pętla nie będzie obsługiwany, a wszystkie autobusy linii 32 będą kończyć i rozpoczynać swoje kursy na przystanku Chełmek Osiedle zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Chełmku.

Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z remontem przejazdu kolejowego i zamknięciem dla ruchu ul. Budy w Brzeszczach od dnia 22.10.2018 r. do dnia 26.10.2018 r. zawieszona zostaje komunikacja przez Brzeszcze Budy Dom Ludowy Pętla.
W związku z powyższym w w/w okresie nie będą obsługiwane przystanki: Budy I, Budy II, Budy III i Brzeszcze Budy Dom Ludowy Pętla.

Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY