Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Oświęcimiu prowadzone są następujące rejestry:

 

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • centralny rejestr umów,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr kontrahentów,
  • ewidencja środków trwałych,
  • archiwum pracownicze,
  • rejestr czynności przetwarzania danych.

 

Informacje zawierające dane osobowe znajdujące się w rejestrach, ewidencji i archiwach udzielane są na wniosek osoby, której dane dotyczą.